Forehand z lewej

Forehand z pozycji neutralnej zawodnicy ATP grają tylko z centrum strefy 3 oraz z niskiej piłki z centrum strefy 2.

Jak wykonać uderzenie “forehand z lewej”?

Układamy lewą nogę z przodu prostopadle do siatki jednocześnie ją obciążając. Po wykonaniu łańcucha koordynacyjnego (biodra-ramiona-ręka-główka rakiety) prawa noga idzie do przodu, kończąc przekazywanie energii piłce.