Forehand przeskok

W rozgrywkach ATP statystycznie na 3 krosy przypada jedno zagranie po linii. Nie zawsze celem zagrania po prostej jest zakończenie akcji, celem może być zmiana kierunku grając wyższą, mniej ryzykowną piłką.

Jak zagrać forehand z przeskoku?

Biegnąc do rogu układamy prawą stopę równolegle do linii koncowej.

Szybki ruch w bok wymusza podparcie na lewej nodze, a następnie na prawej (stopy prostopadle do siatki przy uderzeniu). Wracamy krokiem skrzyżnym.