Cennik

Cennik na sezon 2022

1 osoba

Trening indywidualny

100godzina
 • Cena nie zawiera opłaty za wynajem kortu. Koszt kortu zależy od sezonu i godziny

2 osoby

Trening grupowy

50godzina / osoba
 • Cena nie zawiera opłaty za wynajem kortu. Koszt kortu zależy od sezonu i godziny

3 osoby

Trening grupowy

40godzina / osoba
 • Cena nie zawiera opłaty za wynajem kortu. Koszt kortu zależy od sezonu i godziny

4 osoby

Trening grupowy

30godzina / osoba
 • Cena nie zawiera opłaty za wynajem kortu. Koszt kortu zależy od sezonu i godziny


Regulamin szkoły Intertenis

 • Opłata za zajęcia grupowe pobierana jest z góry do 10-go dnia miesiąca (zawiera opłatę za kort, trenera, wynajem sprzętu)
 • Miesięczna opłata za zajęcia grupowe jest stała i jest iloczynem kwoty za trening w grupie i ilości treningów w sezonie w danej grupie podzielonych przez ilość miesięcy w sezonie
 • Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika
 • Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od szkoły Intertenis (np. awaria pieca), uczestnik zajęć otrzyma zwrot pieniędzy
 • W przypadku zgłoszenia nieobecności mailem na adres biuro@intertenis.pl lub sms-em min. 24h wcześniej istnieje możliwość “odrobienia” zajęć w grupie równoległej jeśli taka istnieje (nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich zgłoszonych nieobecności)
 • Okres odrabiania treningów obejmuje semestr, w którym zgłoszone zostały nieobecności
 • Rezygnacja z treningów musi zostać zgłoszona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (w przeciwnym razie klient będzie zobowiązany do uregulowania należności za cały kolejny miesiąc)
 • Intertenis zapewnia rakiety osobom nie posiadającym własnego sprzętu
 • Osoby nie wyrażające zgody na zamieszczanie zdjęć z wizerunkiem swoim lub dziecka na stronie www.intertenis.pl proszone są o zgłoszenie informacji na adres biuro@intertenis.pl
 • Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych

Zapisz się na zajęcia już dziś!

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem przygody z tenisem lub chcesz poprawić technikę pod okiem trenera ITF? Napisz do nas.