Backhand jednoręczny i dwuręczny

Backhand dwuręczny

Przy backhandzie dwuręcznym dominującą ręką jest ręka lewa. Zawodnicy operujący dwiema rękami łatwiej returnują, grają liftowanego loba i passingshota.

Ze względu na dźwignię z tyłu zagrywany jest z pozycji neutralnej lub otwartej. Pozycja zamknięta jest dozwolona przy oderwaniu tylnej nogi, zwykle piłka zagrywana jest po prostej.

Backhand jednoręczny

Przy backhandzie jednoręcznym dźwignia jest z przodu, co zwiększa zasięg, siłę uderzenia i ułatwia zagranie piłki po prostej. Zwykle zagrywany jest z pozycji zamkniętej i neutralnej.