Intertenis > Tenis dla dzieci

Tenis dla dzieci

Tenis dla dzieci to zajęcia prowadzone ze szczególnym naciskiem na rozwój cech motorycznych dziecka, jak i techniki poszczególnych uderzeń. Prowadzimy zajęcia, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, więc jesteśmy w pełni przygotowani do pracy z najmłodszymi, dysponując jednocześnie odpowiednim podejściem do każdego typu osobowości. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i francuskim, tak więc jeśli dziecko miało styczność z tym językiem, może skorzystać też z konwersacji podnoszących poziom jego wiedzy.
Intertenis w programie "Play&Stay", Tenis 10

Intertenis jest rekomendowaną przez PZT szkołą tenisa wdrażającą program Play&Stay", Tenis 10

"Celem programu jest przede wszystkim ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10, a także, poprzez zmianę procesu nauczania, zachęcenie do rozpoczęcia tenisowej przygody jak największej liczby dzieci. Marzy nam się, żeby w Polsce, jak np. we Francji czy w Belgii, w systemie szkolenia i współzawodnictwa brały udział dziesiątki tysięcy najmłodszych. Żeby tenis, podobnie jak to ma miejsce np. w Hiszpanii, był dyscypliną nauczaną na lekcjach wychowania fizycznego. " Tenis 10"" to nic innego, jak znane większości Państwu mniejsze korty i wolniejsze piłki, ale podane w uporządkowanej metodycznie formie oraz przyjemnej oprawie. Przekonajmy najmłodszych, ich rodziców, władze samorządowe i sportowe, że tenis jest łatwy, zdrowy, atrakcyjny, dostępny dla każdego i że można go uprawiać przez całe ży-cie"Cele nowoczesnej metodyki nauczania programów "Play&Stay" i Tenis 10:

  • wzbudzenie zainteresowania tenisem wśród dzieci i utrzymanie go poprzez (1.) naukę przez zabawę, w atrakcyjnej formie (a)wykorzystanie odpowiednich pomocy dydaktycznych, (b)dostosowane do wieku gry sparingowe) , a wszystko w gronie rówieśników
  • zmianę w podejściu do systemu współzawodnictwa - zamiast ukierunkowania na wygraną, sfokusowanie się na określeniu granic swoich możliwości
  • wdrażanie systemu nauczania opartego na (2.)czterech poziomach zaawansowania ozna-czających (3.)stosowanie odpowiednich rodzajów piłek, (4.)wymiarów kortu i (5.)rakiet

1.Nauka przez zabawę, w atrakcyjnej formie

(a) wykorzystanie odpowiednich pomocy dydaktycznych:
wykorzystanie znaczników, kół topspinowych, rakiet " motylówek" ( siatka zamiast naciągu), "profesor" serwis

(b) gry sparingowe dostosowane do wieku:
przegrana nie oznacza dla dziecka wyeliminowania z dalszych rozgrywek. Najistotniejszym elementem turnieju nie jest wygrana, lecz sam udział w zawodach i możliwość porównania własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników. Także długość rozgrywanych między dziećmi meczów dostosowywana jest do charakteru meczu i wieku małego tenisisty. U dziecka zdolność koncentracji, a przede wszystkim wytrzymałość organizmu są diametralnie różne od możliwości człowieka dorosłego.

2. cztery poziomy zaawansowania

Poziom niebieski - początek treningów 4-6 lat. Piłki z gąbki, mały kort . Rozwój wszech-stronnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy. Nauka podstawowych umiejętności taktycznych i technicznych
Poziom czerwony - do 7-8 lat. Piłki 75% wolniejsze od piłki twardej, kort pomniejszony. Dalszy rozwój umiejętności taktycznych oraz technicznych (prawidłowe chwyty ).
Poziom pomarańczowy - do 9 lat. Piłki 50% wolniejsze od piłki twardej, kort do midi tenisa. Główne cele to kształtowanie wszechstronnego stylu gry, różnorodności uderzeń, ich płynności i precyzji, ćwiczenie schematów zagrań. Poziom pomarańczowy to także rozwijanie umiejętności obserwacji i antycypacji. Wdrażanie rywalizacji, a także nauka zachowania po zwycięstwie i porażce.
Poziom zielony - do 10 lat. Piłki 25% wolniejsze od piłki twardej, kort pełnowymiarowy. Utrwalenie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Obok utrwalania i rozwijania umiejętności zdobywanych na poprzednich poziomach - trenowane są kombinacje uderzeń, nauka wykorzystywania swoich mocnych stron, różnicowania serwisów i returnów, kształtowanie konsekwentnej gry, gry ZAWSZE posiadającej plan (nauka taktycznego podejścia do gry).
Poziom full size tennis - powyżej 10 lat. Piłka twarda, kort pełnowymiarowy. Zawodnik jest gotowy do treningu i rywalizacji normalną piłką na dużym korcie.

3. stosowanie odpowiednich rodzajów piłek

Zastosowanie wolniejszych, lżejszych, niżej odbijających się piłek daje małemu dziecku szansę na rozwijanie prawidłowych technik gry od początku nauki i sprawia, że gra nie przypomina wyłącznie pogoni i walki z szybką i ciężką profesjonalną piłką tenisową stosowaną przez dorosłych graczy. Miększe, wolniejsze piłki pozostawiają więcej czasu na ich rozegranie, sprawiają, że jest łatwiej serwować, prowadzić wymianę i zdobywać punkty.

4. wymiary kortu kortu

Także mniejsze korty, umożliwiają młodym zawodnikom naukę w przestrzeni o proporcjach właściwych dla ich wzrostu, gra na "dorosłym" korcie powinna mieć miejsce dopiero wów-czas, gdy dziecko osiągnie wzrost 140-150 cm. Mniejsze boiska, łatwiejsza gra, bardziej har-monijny rozwój, oznaczają lepszych juniorów. Przejście przez wszystkie rozmiary kortów i twardości piłek pozwala dzieciom i młodzieży na doskonałe opanowanie techniki uderzeń i zagrań. Można ją opanować szybciej niż przy użyciu normalnych piłek na pełnowymiarowym korcie

5. rakiety

Według tej samej logiki, dzieci powinny grać także mniejszymi i lżejszymi rakietami, dosto-sowanymi do ich wagi i wzrostu by umożliwić im prawidłową pracę z rakietą od samego po-czątku.

Program Play & Stay w Polsce