Cennik szkoły INTERTENIS 2016/2017

Sezon indoorowy dzieci i młodzieży 10.10.2016 do 22.04.2017

Sezon outdorowy dzieci i młodzieży 4.05. 2017 do 22.06.2017

2 osoby 3 osoby 4 osoby
Cena 1h za osobę 75 PLN 50 PLN 40 PLN

* Opłaty pobierane są do 10-go dnia każdego miesiąca (szczegóły w regulaminie)
* Opłata zawiera wynajem kortu, trenera i wypożyczenie sprzętu

1 osoba
Cena 1h (trening indywidualny) 65 PLN + koszt kortu

* Koszt kortu zależny jest od godziny
* Wola Sport Paradise: 55 - 75 PLN (korty ziemne) lub 60 - 125 PLN (hala stała)
* Sport Klub Kryspinów: 55 - 65 PLN


Regulamin szkoły INTERTENIS

  • Opłata za zajęcia grupowe pobierana jest z góry do 10-go dnia miesiąca (zawiera opłatę za kort, trenera, wynajem sprzętu)
  • Miesięczna opłata za zajęcia grupowe jest stała i jest iloczynem kwoty za trening w grupie i ilości treningów w sezonie w danej grupie podzielonych przez ilość miesięcy w sezonie
  • Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika
  • Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od szkoły Intertenis (np. awaria pieca), uczestnik zajęć otrzyma zwrot pieniędzy
  • W przypadku zgłoszenia nieobecności mailem na adres biuro@intertenis.pl lub sms-em min. 24h wcześniej istnieje możliwość "odrobienia" zajęć w grupie równoległej jeśli taka istnieje (nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich zgłoszonych nieobecności)
  • Okres odrabiania treningów obejmuje semestr, w którym zgłoszone zostały nieobecności
  • Rezygnacja z treningów musi zostać zgłoszona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (w przeciwnym razie klient będzie zobowiązany do uregulowania należności za cały kolejny miesiąc)
  • Intertenis zapewnia rakiety osobom nie posiadającym własnego sprzętu
  • Osoby nie wyrażające zgody na zamieszczanie zdjęć z wizerunkiem swoim lub dziecka na stronie www.intertenis.pl proszone są o zgłoszenie informacji na adres biuro@intertenis.pl
  • Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych