Program metodyczny, który wdrożyliśmy do szkolenia dzieci, młodzieży  i dorosłych oparty jest na doświadczeniach Francuskich  Akademii Tenisa jak również naszych doświadczeniach. W przeciwieństwie do podejścia syntetycznego (ogólnego) prezentujemy podejście analityczne i dobieramy odpowiednie narzędzia dydaktyczno - metodyczne by osiągnąć założone cele.

Ogólne założenia programu

Nasz system segmentowo rozwija podstawowe kompetencje: pracę nóg i ustawienie, postawę i równowagę, prowadzenie rakiety przy poszczególnych uderzeniach, co wspólnie stanowi o jakości tenisa.
Naszymi podstawowymi założeniami szkoleniowymi są:
- najpierw pomóż kontrolować ciało, potem piłkę,
- naucz podstaw i pozwól grać,
- dobierz odpowiednie pomoce dydaktyczne i zabawy do doskonalenia poszczególnych kompetencji


Praca nóg i ustawienie
Uczymy szybkiego i skutecznego startu do piłki, biegu w przód i w tył, crossa ( biegu skrzyżnego), kroku dostawnego. Zwracamy szczególną uwagę na pozycję neutralną i półneutralną przy odbiciu.
Pomoce dydaktyczne: drabinka koordynacyjna, znaczniki, płotki.


Postawa i równowaga
Pewna i obniżona  postawa na korcie, na szeroko rozstawionych nogach ( do dwóch szerokości bioder) pozwoli nam na zachowanie równowagi. Przy odbiciu skręt stóp w kierunku odbitej piłki.
Pomoce dydaktyczne: gumy obniżające sylwetkę, balanser (disque d' equilibre), drabinka koordynacyjna.

Prowadzenie rakiety przy poszczególnych uderzeniach
Zwracamy szczególną uwagę na prowadzenie rakiety "pętelką " przy podstawowych uderzeniach, skrócenie zamachu, wykorzystanie stópki rakiety ( l' oeil de la raquette).
Pomoce dydaktyczne: słupek izolujący piłkę (tuyau de balle), tasiemki (rubans), oko rakiety wskazujące piłkę przed i po odbiciu, " doktor serwis" wykorzystywany przy smeczu , serwisie jak i podstawowych uderzeniach z prawej i lewej strony.
Po osiągnięciu założonego celu -" kontroluj ciało "  przechodzimy do kontroli nad piłką, kierowaniu jej i plasingu. Żeby zapewnić progresywny rozwój młodego adepta tenisa, sukcesywnie wprowadzamy różnego rodzaju piłki. Od dużych gąbkowych poprzez pośrednie i docelowo normalne piłki.
Po opanowaniu przez dziecko podstaw przechodzimy do fazy gry w mini tenisa (dzieci najmłodsze) i  midi tenisa (dzieci starsze). Dzięki temu równocześnie rozwijamy technikę gry i przygotowanie mentalne w grze na punkty.

Nasz program jest 3 razy skuteczniejszy niż tradycyjne metody szkoleniowe !

Zapraszamy   
Marek Molenda
Intertenis